Fotogaléria

Fotodokumentácia z kurzov v rámci aktivity IKT vzdelávanie

Konanie aktivít: november 2011 - jún 2012; Počet školení: 10

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.