Fotogaléria

Fotodokumentácia z kurzov v rámci aktivity Komunikačné a prezentačné zručnosti

Konanie aktivít: september - október 2011; Počet školení: 10

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.