Konverzácia v nemeckom jazyku sa ukončí do začiatku letných prázdnin

Letná dovolenka je pre mnohých z nás motiváciou, ako si úspešne splniť povinnosti a dotiahnuť veci do šťastného konca. I tempo účastníkov konverzačného kurzu v nemčine nasvedčuje tomu, že ho do začiatku hlavnej letnej sezóny s prehľadom stihnú ukončiť a absolvovať i záverečný test.

O zužitkovanie nadobudnutých poznatkov ihneď po ukončení kurzu nebude núdza. „Mnohí cestujeme na dovolenku k moru cez Rakúsko, či Nemecko, potrebujeme sa dohovoriť v bežných situáciách. Osobne vnímam doposiaľ nadobudnuté vedomosti z kurzu ako veľmi pozitívne a verím, že ich praxi dokážem čo najlepšie uplatniť..“ uvažuje jedna z účastníčok, Anka.

Po absolvovaní všetkých povinných blokov a zvládnutí záverečného testu sa všetci účastníci zapojení do vzdelávania v rámci projektu môžu tešiť na zaslúženú letnú pauzu. 

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.