Začiatočnícka nemčina účastníkov neprekvapila, zvládajú ju s prehľadom

15 účastníkov kurzu Nemecký jazyk – začiatočník nemčinu zvláda hravo. Kurz im opäť umožňuje prehĺbiť si svoje jazykové schopnosti z pohodlia domova v čase, kedy im to vyhovuje. Rozširujú si svoju slovnú zásobu, získavajú základy nemeckej gramatiky, učia sa časovať a skloňovať najčastejšie používané slovíčka. Stanú sa tak opäť bohatšími o nové poznatky a skúsenosti a svoje vedomosti budú môcť využiť v pracovnom i súkromnom živote.
K 1. aprílu začíname s ďalším kurzom nemčiny, ktorý bude určený pre pokročilých a opäť ho absolvuje 15 účastníkov.
Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.