Novinky v e-learningovom jazykovom vzdelávaní

E-learningové jazykové vzdelávanie v rámci projektu Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov pomaly naberá na obrátkach. Pätnásti účastníci ku koncu decembra ukončili kurz Anglický jazyk – začiatočník, úspešne absolvovali záverečný test a práve v týchto dňoch finišujú i v kurze Anglický jazyk – pokročilý, ktorý prebiehal od začiatku januára. Záverečný test tohto kurzu, ktorý musia opäť absolvovať, je previerkou ich vedomostí, ktoré načerpali a slúži zároveň ako zrkadlo ich snahy.

Od 1. februára sa spúšťa záverečný kurz angličtiny, Anglický jazyk – konverzácia, ktorý bude orientovaný na nadstavbovú gramatiku a slovnú zásobu, ako aj na opakovanie slovnej zásoby a gramatických pravidiel naučených v kurze pre začiatočníkov a v kurze pre pokročilých. Po jeho úspešnom absolvovaní by účastníci mali byť schopní aktívnej komunikácie v cudzom jazyku, čo určite ocenia pri svojom štúdiu, práci, ako aj pri komunikácii v zahraničí.

Dobrovoľníci, veľa šťastia pri štúdiu a úspešné zvládnutie záverečných testov!

 

 

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.