Vzdelávanie v anglickom jazyku postupuje podľa plánu

Účastníci jazykového vzdelávania prostredníctvom e-learningu v týchto dňoch finišujú v kurze „Anglický jazyk – začiatočník“ a pomaly píšu záverečné testy.

K 1.1.2011 bude spustený kurz „Anglický jazyk – pokročilý“ do ktorého sa opäť prihlásilo 15 záujemcov. Vzdelávanie v projekte teda postupuje podľa plánu.

Účastníkom kurzov projektu Centra dobrovoľníctva prajeme veľa úspechov pri štúdiu, príjemné Vianoce a veľa šťastia v Novom roku 2011!

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.