Odštartovali sme prvú sériu školení!

Realizáciu vzdelávacieho projektu úspešne odštartovalo školenie s názvom Manažment dobrovoľníkov. Prvý blok 16 hodinového školenia sa uskutočnil v dňoch 22. – 23.10.2010 a bude pokračovať v dňoch 19. – 20.11.2010 ďalším 16-hodinovým blokom. Spolu 30 účastníkov tak absolvuje 32 hodín kurzu. Naučili sa už množstvo nových poznatkov týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov, pričom ich vedomosti preverí záverečný test, ktorý napíšu 20.11.2010. Po jeho úspešnom absolvovaní budú účastníkom udelené certifikáty. V novembri začíname aj vzdelávanie v oblasti jazykov. Prvým blokom bude Anglický jazyk pre začiatočníkov. Pätnásti účastníci kurzu sa prostredníctvom najmodernejšej formy vzdelávania – e-learningového jazykového portálu, vytvoreného pre účely projektu, naučia základy angličtiny, ktoré môžu ďalej zužitkovať v osobnom, pracovnom živote, ale predovšetkým pri dobrovoľníckej práci. Najväčšou výhodou tohto vzdelávania je jednoduché prihlásenie sa do systému z pohodlia domova a možnosť regulovať si tempo vzdelávania podľa individuálnych možností účastníka. Účastníkom kurzov prajeme veľa úspechov pri štúdiu!
Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.