Vzdelávanie IKT zručností beží v súlade s harmonogramom

Takmer každý piatok sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konajú školenia na zlepšenie práce s jednotlivými počítačovými programami, ktoré dobrovoľníci využijú pri svojej práci. Najväčší záujem je zatiaľ o školenia v programoch balíka Microsoft Office, tie totiž patria vo všeobecnosti k najvyužívanejším. Doposiaľ sme absolvovali školenia Základov IKT, Práce s počítačom a správou súborov, Textového editora, Tabuľkového kalkulátora či Elektronickej prezentácie. Najbližším plánovaným školením je kurz Databázy.

Ten, kto by sa chcel zdokonaliť v práci s internetom, naučiť sa spravovať kontakty a úlohy v počítači (napríklad cez program MS Outlook), naučiť sa zásady informačnej bezpečnosti alebo dozvedieť sa viac o CMS e-learningu a jeho tvorbe, môže sa na tieto kurzy prihlásiť u doktorky Vavrinčíkovej. Kapacita jedného školenia je len 20 osôb, preto neváhajte a využite príležitosť čo najskôr.

Už teraz sa na Vás tešíme.

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.