Začíname poslednú fázu projektu - vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií

V novozrekonštruovaných podkrovných priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici, odštartujeme v piatok prvé školenie s názvom Základy IKT, v celkovom rozsahu 16 vyučovacích hodín. Dvojdňový kurz, ktorého sa zúčastní dvadsiatka prihlásených účastníkov, bude pokračovať i v sobotu. Veríme, že seminár rozšíri a obohatí vedomosti a zručnosti prihlásených. Prajeme veľa úspechov pri štúdiu!

 

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.