Vzdelávanie v kurzoch komunikačných zručností sa pomaly končí

Na víkendové školenia Motivácia (piatok) a Teambuilding (sobota) sa už teší aj obľúbený lektor, pán Herian. Víkend bude teda v znamení vzdelávania, ale my už vieme, že vzdelávania bohatého, pestrého a plného zaujímavých aktivt! :-)

Na kurzoch sa budete môcť od Dr. Vavrinčíkovej dozvedieť aj základné informácie k plánovaným kurzom informačno-komunikačných technológií (IKT), naplánovaných na november tohto roku a taktiež sa na ne aj prihlásiť.

Tešíme sa na vás!

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.