Plánované kurzy v rámci vzdelávania IKT

Aktivita č. 4 – IKT vzdelávanie

Počet účastníkov: 20

Časový harmonogram: 11/2011 – 06/2012

Aktivita má 10 podaktivít:

 

1 Základy IKT: 18. - 19.11.2011, 08:30 - 17:00

Cieľom aktivity je oboznámiť účastníkov so základnými pojmami IKT, možnosťami, funkciami a spôsobmi používania IKT. Rozsah kurzu je 16 hodín.

 

2 Práca s počítačom a správa súborov

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov základy práce s počítačom a textovými dokumentmi, ako spravovať počítač a súbory. Rozsah kurzu je 8 hodín.

 

3 Textový editor

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s textovým editorom. Rozsah kurzu je 8 hodín.

 

4 Tabuľkový kalkulátor

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s tabuľkovým kalkulátorom. Rozsah kurzu je 16 hodín.

 

5 Databázy

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s databázami. Rozsah kurzu je 8 hodín.

 

6 Elektronická prezentácia

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s funkciami podporujúce tvorbu elektronickej prezentácie. Rozsah kurzu je 8 hodín.

 

7 Práca s internetom

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s internetom. Oboznámiť ich so všetkými funkciami a možnosťami využitia internetu, pracovať s internetovými prehliadačmi a vyhľadávačmi. Rozsah kurzu je 16 hodín.

 

8 Správa kontaktov a úloh

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov spravovať kontakty a úlohy v PC. Rozsah kurzu je 16 hodín.

 

9 Informačná bezpečnosť

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s internetom a s PC bezpečne. Účastníci sa naučia ako ochrániť počítač pred infikovaním rôznymi internetovými vírusmi, ako predísť unikaniu dát z PC atď. Rozsah kurzu je 16 hodín.

 

10 Cms  e-learning

Cieľom aktivity je naučiť účastníkov pracovať s funkciou cms e-lerning. Rozsah kurzu je 16 hodín.

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.