Objednávanie kurzov

Prejsť na obsah nákupného košíka
Položky v košíku (0)
anglicky-jazyk-zaciatocnik
Anglický jazyk - začiatočník
Cieľom aktivity je štúdium anglického jazyka pre frekventantov začiatočníkov s orientáciou na gramatiku a slovnú zásobu so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. Výhodou vzdelávania prostredníctvom e-learningu je skutočnosť, že zamestnanci nie sú vyradení z pracovného procesu, ale naďalej sa ho aktívne zúčastňujú, každý prechádza výučbou vlastným tempom, sám sa rozhodne, ktorým témam sa bude podrobnejšie venovať a vyberá si z viacerých variantov výkladu.
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
anglicky-jazyk-pokrocily
Anglický jazyk - pokročilý
Cieľom aktivity je štúdium anglického jazyka pre frekventantov s orientáciou na nadstavbovú gramatiku a slovnú zásobu so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. E-learning - nie sú vyradení z pracovného procesu, každý prechádza výučbou vlastným tempom a sám sa rozhodne, ktorým témam sa bude podrobnejšie venovať a vyberá si z viacerých variantov výkladu.
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
anglicky-jazyk-konverzacia
Anglický jazyk - konverzácia
Cieľom je zdokonalenie sa v konverzácii v anglickom jazyku, opakovanie slovnej zásoby a gramatických pravidiel naučených v kurze pre začiatočníkov a v kurze pre pokročilých.
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
nemecky-jazyk-zaciatocnik
Nemecký jazyk - začiatočník
Cieľom aktivity je štúdium nemeckého jazyka pre frekventantov začiatočníkov s orientáciou na gramatiku a slovnú zásobu so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. Výhodou vzdelávania prostredníctvom e-learningu je skutočnosť, že zamestnanci nie sú vyradení z pracovného procesu, ale naďalej sa ho aktívne zúčastňujú, každý prechádza výučbou vlastným tempom, sám sa rozhodne, ktorým témam sa bude podrobnejšie venovať a vyberá si z viacerých variantov výkladu.
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
nemecky-jazyk-pokrocily
Nemecký jazyk - pokročilý
Cieľom aktivity je štúdium nemeckého jazyka pre frekventantov s orientáciou na nadstavbovú gramatiku a slovnú zásobu so zámerom zvýšiť ich jazykové znalosti a gramotnosť. E-learning - nie sú vyradení z pracovného procesu a naďalej sa ho zúčastňujú, každý prechádza výučbou vlastným tempom a sám sa rozhodne, ktorým témam sa bude podrobnejšie venovať a vyberá si z viacerých variantov výkladu.
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
nemecky-jazyk-konverzacia
Nemecký jazyk - konverzácia
Cieľom je zdokonalenie sa v konverzácii v nemeckom jazyku, opakovanie slovnej zásoby a gramatických pravidiel naučených v kurze pre začiatočníkov a v kurze pre pokročilých.
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
kurz00
Kurz00
testovacie cvičenie kurz00
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
kurz03
Kurz03
testovacie cvičenie kurz 03
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
kurz04
Kurz04
Skúška vytvárania kurzu04.
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
kurz06
Kurz06
precvičovanie základných vedomostí anglického jazyka
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
kurz-01
KURZ 01
Testovacie cvičenie kurzu 01
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
kurz02
kurz02
testovacie cvičenie kurzov 02
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
kurz05
Kurz05
testovacie cvičenie kurz05
Cena bez DPH 0 €
Cena s DPH 0 €
Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.