Centrum dobrovoľníctva portál

Vitajte na stránkach Centrum dobrovoľníctva portálu. Ďakujeme za Vašu registráciu.

Novinky/Akcie

 

Pripomeňte si prezretím fotografií príjemnú udalosť zo dňa 7.6.2012, ktorou záverečná konferencia k projektu nepochybne bola. Obrazový materiál nájdete v sekcii "Fotogaléria".
 

 URČITE PRÍĎTE!
 

Pozrite si aktualizovaný harmonogram kurzov IKT a prihláste sa na ne čo najskôr. Počet je obmedzený na 20 účastníkov/školenie.
 

V rámci projektu „Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov“, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu, pokračuje vzdelávanie dobrovoľníkov v plnom prúde.

 

Oznamujeme účastníkom vzdelávania prihláseným na kurz "Databázy", že toto školenie bolo presunuté z pôvodne plánovaného termínu piatok 2.3.2012 na termín piatok 16.3.2012.

Ostatné termíny kurzov ostávajú nezmenené.

 

V piatok odštartovaná etapa vzdelávacieho projektu bude pokračovať do júna 2012. Tešíme sa na Vás!
 

Cen víkend ukončíme tretí blok kurzov v rámci projektu Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov.
 

Pozrite si, aké zaujímavé školenia máme pre Vás prichystané od novembra tohto roku a prihlasujte sa na ne u doktorky Vavrinčíkovej.

Kurzy IKT sa budú realizovať v Štátnej vedeckej knižnici na Lazovnej ulici 9, priamo v centre Banskej Bystrice.

Termíny decembrových kurzov budú zverejnené čoskoro. 

 

Po úspešnom ukončení e-learningového jazykového vzdelávania prechádza vzdelávací projekt do ďalšej fázy svojej realizácie. Najbližšie plánované aktivity projektu budú už prebiehať prezenčnou formou a budú zamerané na rozvoj vašich komunikačných a prezentačných zručností.

Pozrite si prehľad kurzov spolu s termínmi výuky a nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť zlepšiť si takzvané „mäkké zručnosti“. Uplatnite ich pri práci, pohovoroch do zamestnania, v škole či v bežnej komunikácii! Prihlasovať sa na ne sa môžete u p. doktorky Vavrinčíkovej.
 

S radosťou môžeme skonštatovať úspešné ukončenie ďalšej fázy projektu zameranej na zlepšenie jazykových zručností. Všetkým absolventom jazykového vzdelávania gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri využívaní nadobudnutých jazykových znalostí.
 

Tempo a výsledky jednotlivých účastníkov sú pozitívne.

 

Po úspešnom ukončení kurzov Nemecký jazyk -začiatočník a Nemecký jazyk -pokročilý sme úspešne spustili aj posledný z jazykových kurzov: Nemecký jazyk - konverzácia.
 

E-learningové jazykové vzdelávanie v nemeckom jazyku pre začiatočníkov, ktoré sa v týchto dňoch prehupuje do svojej druhej fázy, sa realizuje podľa plánu a v súlade s harmonogramom projektu.
 

E-learningové jazykové vzdelávanie v rámci projektu Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov pomaly naberá na obrátkach.

 

Účastníci jazykového vzdelávania prostredníctvom e-learningu v týchto dňoch finišujú v kurze „Anglický jazyk – začiatočník“ a pomaly píšu záverečné testy.
 

Realizáciu vzdelávacieho projektu úspešne odštartovalo školenie s názvom Manažment dobrovoľníkov. Prvý blok 16 hodinového školenia sa uskutočnil v dňoch 22. – 23.10.2010 a bude pokračovať v dňoch 19. – 20.11.2010 ďalším 16-hodinovým blokom. Spolu 30 účastníkov tak absolvuje 32 hodín kurzu. Naučili sa už množstvo nových poznatkov týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov, pričom ich vedomosti preverí záverečný test, ktorý napíšu 20.11.2010. Po jeho úspešnom absolvovaní budú účastníkom udelené certifikáty.

 

Vytvorenie multifunkčného e-learningového portálu
Účastníci sa prostredníctvom e-learning portálu budú zúčastňovať jazykového vzdelávania, budú mať prístup k vzdelávacím materiálom, publikáciám a odborným informáciám.
Portál poskytne možnosť pre spoluprácu MVO a subjektov  samospráv a verejnej správy, možnosť spoločným úsilím dosiahnuť, aby sa odborné vzdelávanie stalo integrálnou súčasťou v dobrovoľníctve. Cieľom je spustenie implementácie úplne nových foriem dobrovoľníckeho vzdelávania. Ambíciou portálu do budúcnosti je vytvorenie regionálnej, možno aj celoslovenskej siete dobrovoľníctva, a poskytovanie veľkého spektra informácií a akcií z tejto sféry.  Účelom realizácie multifunkčného e-learningového portálu je zvýšenie záujmu o dobrovoľníctvo u sekundárnej cieľovej skupiny.
Pre organizáciu znamená aktívnu prácu s verejnosťou. Tá sa bude môcť cez e-learning portál dozvedieť o činnosti Centra dobrovoľníctva, o jeho projektoch, pripravovaných vzdelávacích aktivitách a akciách.
 

Občianske združenie Centrum dobrovoľníctva začalo od septembra 2010 s realizáciou projektu s názvom Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Priestor na vašu príležitosť.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.